Sprinkler Thailand

 

สปริงเกลอร์ไทยแลนด์

Sprinkler Thailand
Picture
การวางระบบสปริงเกอร์

สปริงเกอร์ไทยแลนด์ จำหน่ายอุปกรณ์ สปริงเกอร์ ปั๊มน้ำ หัวน้ำุพุ อุปกรณ์ทำสวนต่างๆมากมาย สนใจแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์หลัก
sprinklerthailand.com มีอุปกรณ์เกี่ยวกับสวนและการเกษตรให้เยี่ยมชมจับจ่ายมากมาย สปริงเกอร์ไทยแลนด์ เป็นการค้าแบบ
อีคอมเมิชร์ ขายของทางเว็บไซต์ ชำระเงินผ่านทางบัญชี และบริการส่งถึงบ้าน ในกรุงเทพและปริมณฑล

แนวทางการวางระบบสปริงเกลอร์

ระบบสปริงเกลอร์คือ การบีบอัดฉีดน้ำให้แตกเป็นสายและหมุนเหวี่ยงไปรอบๆของต้นไม้ พืชผักสวน
หรือช่วยฉีดเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนนั้นให้ได้ร่มเย็น
การเลือกใช้หัวสปริงเกลอร์

* สปริงเกลอร์สวนเกษตร เหมาะสำหรับพืชผัก ผลไม้ ที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง
* มินิสปริงเกลอร์ เหมาะสำหรับสวนเกษตรสมัยใหม่ที่ต้องการประหยัดน้ำ ให้ปริมาณน้ำน้อย ทำให้ประหยัดขนาดท่อ
   และขนาดปั๊ม
* สปริงเกลอร์ POP-UP เหมาะสำหรับสนามหญ้าที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง มีความสวยงามเมื่อติดตั้งเสร็จ ไม่เกะกะพื้นที่
   มีความคงทน
* สปริงเกลอร์ IMPACT เหมาะสำหรับพืชไร่ ขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่มากๆหัวมีรัศมีค่อนข้างไกล ทำให้ใช้หัวน้อยลง
   แต่จะต้องใช้กับท่อใหญ่
* สปริงเกลอร์ BIG GUN เหมาะสำหรับสนามฟุตบอลจ่ายน้ำรัศมีกว้าง ใช้น้ำและแรงดันมาก เป็นระบบใหญ่ที่ใช้งบมาก
* หัวน้ำหยด เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ ไม่ต้องอาศัยแรงดัน ประหยัดน้ำ แต่ใช้เวลาทำงานมากกว่าสปริงเกลอร์
* หัวพ่นหมอก ใช้ปริมาณน้ำน้อย แต่ใช้แรงดันมาก ( 4 bar ) ให้ละอองละเอียดเหมือนหมอก ใช้กับสวนกล้วยไม้ โรงเห็ด
   หรือ ใช้ลดอุณหภูมิของบ้านในหน้าร้อน ช่วยสร้างบรรยากาศในร้านอาหาร
อ่านบทความอื่นๆต่อ
เครื่องทำตรายาง Xpert Stamp
สปริงเกลอร์รดน้ำต้นไม้-สวน และสปริงเกอร์สนาม